Sanningar, myter och molntjänster

Välkommen till ett inspirerande föredrag om sanningar, myter och molntjänster.

Anmäl dig här.

Välkommen!

Skriv tabellbeskrivning här

Program


14:00

Göran Larsson, Region Jämtland Härjedalen hälsar välkommen.

14:10

Mikael Ferm, Region Jämtland Härjedalen, polarisering kring molnlösningar.

14:25

Thomas Nilsson, Andreas Dahlqvist, Certezza AB, SKL:s arbete med Vägen framåt

14:50

Paus

15:00

Daniel Sörlöv, Microsoft, kunskap föder trygghet, molnet möjliggör compliance.

15:25

Dean Wearman, Microsoft, himlen runt hörnet

15:50

Frågestund.

16:00

Slut.
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN