Skriv tabellbeskrivning här


E-hälsoutvecklare

Innovatör

Vetgirig

Nyfiken

Avtalstid

Tre år

Ett år

En vecka

En dag

Tillgång

Obegränad

Obegränsad

8-17 mån-fre

8-17 mån-fre

Kostnad

4 600 kr/mån

4 900 kr/mån

1 300 kr

 300 kr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN