One-to-one möte inom E-hälsa

Vi vill bjuda in er som aktör inom e-hälsa till en digital eftermiddag med one-to-one möten.

Där ser vi att ni som företag har möjlighet att presentera era produkter och tjänster samt diskutera affärsmöjligheter med Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och näringslivsaktörer i samverkan genom
E-hälsocentrum. Under eftermiddagen den 19 maj kommer vi att genomföra digitala 15 minuters möten.

När: 19 maj kl. 11–17

Var: Digitalt möte via Microsoft Teams

Program
11.00–12.00 Repris från 27 april. Unikt branschnätverk och affärsmöjligheter inom e-hälsa i Jämtland Härjedalen
13.00–13.15 Kort intro till dagen
13.15–17.00 Matchmaking one-to-one

PDFPDF om dagen
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN