E-hälsocentrum invigs 20 november!

Välkommen på invigning måndag 20 november från klockan 09.00. Zätagränd 3 i Östersund.

Vi finns på plats från 09.00

Inspirationsföreläsningar 10:00 - 12:20

Invigning 13:30

Program

10:00 Region Jämtland Härjedalen hälsar välkommen

10:10 Sigma

10:30 Microsoft

10:50 Bensträckare

11:00 Medtech4Health

11:20 Cambio

11:50 Tieto

12:10 Avslutning inspirationsföreläsningar

12:20 Egen lunch

13:30 Invigning

13:50 Mingel, tilltugg och demonstrationer

1 av 4 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN