Webinar: Ta första stegen mot att bli en data- och insiktsdriven organisation

Webinarierna i serien fristående från varandra och självklart kostnadsfria.

I denna webinarieserie går vi igenom vad det innebär att vara en data- och insiktsdriven organisation. Vi tar bland annat upp hur man tar första steget, och vilka kulturella och tekniska förutsättningar som är viktiga för att bli genuint datadriven! Vi går också igenom hur data och design skapar kundcentrerade erbjudanden.

Att skapa kollektiv beslutskraft och konkurrensfördelar är inget engångsprojekt – det är ett kontinuerligt arbete där demokratisering av data är avgörande för att lyckas.

Del 1: Ta första steget mot att bli data- och insiktsdriven

Att bli data- och insiktsdriven är en mognadsresa. För att lyckas går det inte att ”bygga hela huset direkt”, det är en agil process där vi rör oss mot målet steg för steg. I webinariet fokuserar vi på hur du tar de första stegen mot att bli genuint data- och insiktsdriven.


Datum: 15 september
Tid: 12:00-13:00

Anmäl dig via denna länk

sopra steria
0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN