UlrikaoOlle

Internet of Things (sakernas internet)
– Nuet och framtiden

En digital inspirationsföreläsning i samarbete med Umeå universitet, Internet of Things (IoT) Sverige och E-hälsocentrum i Jämtland/Härjedalen.

Vad är egentligen sakernas internet? Hur och varför behöver saker vara uppkopplade för att underlätta vår vardag? Vilka saker omkring är redan uppkopplade och underlättar för oss utan att vi vet om det? Exemplen är många – sensorer som mäter luftkvalitet, smarta plogpinnar som meddelar snödjup eller varför inte data som från appar som kan analyseras för att ge insikter i hur man bättre kan lösa en stads cykeltrafik – och forskningen på området går framåt med snabba kliv. Denna inspirationsföreläsning ger dig en inblick i sakernas internet och vad som händer nu men också vad som kanske kan hända i framtiden.

Tid: 26 maj 2021 kl 14:00–15:00.

Föreläsare:

Ulrika H. Westergren, docent i informatik vid institutionen för informatik på Umeå universitet, presenterar IoT ur ett brett perspektiv och ger en inblick i forskningen hon bedriver i ämnet. Publiken kommer även ges möjlighet till frågor under en Q&A med Ulrika efter hennes föreläsning.

Olle Bergdahl, projektansvarig på det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, berättar om arbetet med att finansiera och stödja projekt inom Internet of Things-området. IoT Sverige är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Anmälan görs via denna länk senast måndag 24:e maj:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Os-003fKAkqu-vQ5hZFGj6K6ZeZVo_NEub-3x-Su0PhUNjlSQVhZMEdZMUwxOFg4TkxGMklETVJUQy4u

Du kommer få ett separat mejl med en länk till Teamsmötet dagen innan föreläsningen. Föreläsningen är kostnadsfri.

Text: Robert Datmo

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN