Digital e-hälsokonferens 25 maj

I samarbete med Östersunds kommun och E-hälsomyndigheten arrangerar Region JH en digital E-hälsokonferens tisdagen den 25/5 mellan kl 9:00-16:00

Under dagen så kommer nationella och lokala experter och politiker mötas i olika paneldiskussioner. I fokus står den digitala utvecklingen av vården och det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till 2025.

Hur det praktiska arbetet kring detta bedrivs här i Jämtland Härjedalen kommer att presenteras och diskuteras med sakkunniga representanter från regionen och kommunerna.

Dagen inleds av Lena Hallengren (Socialminister), Robert Brandt (Förvaltningschef ÖSD- kommun) och Maria Söderqvist (Hälso- sjukvårdsdirektör Region JH). Moderatorer för dagen är Magnus Swartling och Sol Vikström.

Sista anmälningsdag är fredag den 21/5. Du anmäler dig på: Anmälan till E-hälsokonferens

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.

Frågor gällande anmälan kontakta: zol@regionjh.se

Text: Robert Datmo

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN