Robyn Schimmer

På bild: Robyn Schimmer
Fotograf: Mattias Pettersson

IoT och ehälsa – mellan vardag och vård

En digital inspirationsföreläsning i samarbete med Umeå universitet och E-hälsocentrum i Region Jämtland Härjedalen.

Vilken nytta kan vården ha av IoT och vilka utmaningar innebär det? Denna inspirationsföreläsning tar avstamp i den svenska ehälsovisionen och diskuterar vilken roll IoT kan ta för att nå målen. Tekniken möjliggör en förändrad distribution av vårdtjänster och tillgång till mer data förväntas ge bättre underlag för beslut och med förhoppningar om en mer tillgänglig och kostnadseffektiv vård.

Fokus under föreläsningen kommer att ligga på användarperspektivet och de tekniska vårdlösningarna som påverkar användaren i vardagen. Detta kommer i sin tur att beröra etiska utmaningar kopplat till integritet och hur en person kan (eller inte kan) representeras genom data. Målet är att ge tillgång till kritiska perspektiv som kan vara till hjälp i att utvärdera både befintliga och framtida lösningar så att de kan anpassas för användarens behov i en bredare bemärkelse.

Tid: 9 juni 2021 kl 14:00–14:45

Föreläsare:

Robyn Schimmer, Fil.Dr. i informatik vid Institutionen för Informatik och projektsamordnare för UMeHälsaLabb vid institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering. Forskar på ehälsa och med särskilt fokus på aktivitetsloggande teknik och dess användning i gränsytan mellan vardag och hälso- och sjukvård.

Anmälan görs via denna länk senast måndag 7:e juni:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Os-003fKAkqu-vQ5hZFGj6K6ZeZVo_NEub-3x-Su0PhUNlpHS0U1MEVDWFZGSUs2VjVZMlJFWDZJTy4u

Du kommer få ett separat mejl med en länk till Teamsmötet dagen innan föreläsningen. Föreläsningen är kostnadsfri.

Aktiviteten utförs med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Text: Robert Datmo

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN