EU logo
Ip only

På bild (från vänster till höger): Håkan Lundgren, Anders Bengtsson
Foto: Privata

Förutsättningar för IoT – fiberinfrastruktur i Jämtland Härjedalen och Sverige

En digital inspirationsföreläsning i samarbete med IP-Only och E-hälsocentrum i Region Jämtland Härjedalen.

Vilka tekniska förutsättningar behövs för att IoT-lösningar ska kunna användas i en större utsträckning i samhället och inom vården? Hur är status på utbyggnaden av fiberinfrastruktur i Jämtland Härjedalen? Och hur ser det ut i resten av Sverige?

Denna inspirationsföreläsning tar avstamp i Regeringens bredbandsstrategi som har som mål att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Den markbundna fiberinfrastrukturen anser många som en ren nödvädnighet om Sverige vill fortsätta digitaliseringsresan men den kan även likaställas med historiska utvecklingar som järnvägen, elnätet eller telefonkablar som drogs över stora dela av Sverige. Under föreläsningen ska vi höra mer om optikfiberns fördelar och vilken roll 5G-nätet kommer spela för framtidens tjänster.

Tid: 30 juni 2021 kl 14:00–14:45

Föreläsare:

Håkan Lundgren, Stadsnätschef på IP-Only

Anders Bengtsson, Kommunansvarig på IP-Only

Anmälan görs via denna länk senast måndag 28:e juni:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Os-003fKAkqu-vQ5hZFGj6K6ZeZVo_NEub-3x-Su0PhURVRIOUVGMVBYSVMzTVZKS09MTEVDOUtaVS4u

Du kommer få ett separat mejl med en länk till Teamsmötet dagen innan föreläsningen. Föreläsningen är kostnadsfri.

Aktiviteten utförs med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Text: Robert Datmo

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN