E-hälsomöjligheter i Jämtland Härjedalen

I dessa tider bjuder E-hälsocentrum in till en digital föreläsning om möjligheterna med att jobba med e-hälsa i Jämtland Härjedalen

Anmäl dig via formuläret nedan så får du en länk skickad till dig som du sedan kopplar upp dig för att delta.

Var: Digitalt möte via Microsoft Teams (länk skickas till dig när du anmäler dig)

När: Måndag 27 april kl 12.30 – 13.30

PDF om föreläsningen. Pdf, 1.6 MB.

Länk till mötet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc2Yzk0ZTItMjY5NS00YmU0LWJjNmItYTQyYmFlODA1Njk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3b4cf3a-ca77-4a02-aefa-f4398591468f%22%2c%22Oid%22%3a%22061ec8e2-066e-4d48-ac06-2c81f09d1d36%22%7d

12.30 – Unikt branschnätverk och affärsmöjligheter inom E-hälsa

Region Jämtland Härjedalen berättar om testbäddar, projekt och kommande insatser, Göran Larsson, Forskning och utvecklingschef, Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen är en etablerad testbäddsregion på EU:s projektkarta i samband med de fyra Horizon 2020 projekt som regionen är med i. Samtliga projekt handlar om att tillsammans med akademi och näringsliv utveckla nya digitala lösningar och arbetssätt inom hälso- och sjukvård. Projekten och dess utbredda kontaktnätverk koordineras av Region Jämtland Härjedalens projektkontor som har sitt säte på E-hälsocentrum, något som kommer till godo för alla våra partners på E-hälsocentrum.

Östersunds kommuns satsningar och produkt- och tjänstebehov inom e-hälsa Tommy Ceder, e-hälsostrateg, Östersunds kommun

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Östersunds kommun arbetar tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och näringslivet för att alla ska kunna ligga i framkant inom denna utveckling. E-hälsocentrum är projektkontor för interregprojektet VälTel 2.0 där Östersunds kommun är projektägare.

En av hyresgästerna på E-hälsocentrums berättar om fördelarna ur ett företagsperspektiv Bert-Ola Bångman, Sigma

De unika förutsättningar som finns i Jämtland avseende samverkan mellan offentliga sektor och näringsliv har en avgörande betydelse för E-hälsocentrums positiva utveckling. Tillgängligheten till region, kommun och företag på E-hälsocentrum bidrar till att kommunikation om och förståelse för behov och lösningar nås på ett enkelt sätt.

13.15 – Öppna frågor

13.30 – Avslut

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 april klockan 23.30.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN