Har du missat våra inspirationsseminarier och vill veta mer?

Titta gärna på filmerna från Telia Healthcares inspirationsseminarium på E-hälsocentrum den 7 november 2019.
När digital hälsodata gör skillnad för individen och samhället- idag och imorgon.

Vad kan vården lära av andra sektorer? Hur rörelsedata skapar smartare samhällen

Distansmonitorering & egenvård: Ökat patientengagemang och bättre samarbete inom vården

Personuppgiftshantering i hälsokonton vid monitorering av patienter på distans

Distansmonitorering & egenvård: från sekundärprevention till primärprevention till prediktion

Swelife Diabetes 2018-2020: Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Socialt

Nyheter

Kalender

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN