Webinar: Ta första stegen mot att bli en data- och insiktsdriven organisation

Webinarierna i serien fristående från varandra och självklart kostnadsfria.

I denna webinarieserie går vi igenom vad det innebär att vara en data- och insiktsdriven organisation. Vi tar bland annat upp hur man tar första steget, och vilka kulturella och tekniska förutsättningar som är viktiga för att bli genuint datadriven! Vi går också igenom hur data och design skapar kundcentrerade erbjudanden.

Att skapa kollektiv beslutskraft och konkurrensfördelar är inget engångsprojekt – det är ett kontinuerligt arbete där demokratisering av data är avgörande för att lyckas. ​

Del 1: Ta första steget mot att bli data- och insiktsdriven

Att bli data- och insiktsdriven är en mognadsresa. För att lyckas går det inte att ”bygga hela huset direkt”, det är en agil process där vi rör oss mot målet steg för steg. I webinariet fokuserar vi på hur du tar de första stegen mot att bli genuint data- och insiktsdriven.


Datum: 15 september
Tid: 12:00-13:00

Anmäl dig genom att klicka på denna länk

Har du missat våra inspirationsseminarier och vill veta mer?

Titta gärna på filmerna från Telia Healthcares inspirationsseminarium på E-hälsocentrum den 7 november 2019.
När digital hälsodata gör skillnad för individen och samhället- idag och imorgon.

Vad kan vården lära av andra sektorer? Hur rörelsedata skapar smartare samhällen

Distansmonitorering & egenvård: Ökat patientengagemang och bättre samarbete inom vården

Personuppgiftshantering i hälsokonton vid monitorering av patienter på distans

Distansmonitorering & egenvård: från sekundärprevention till primärprevention till prediktion

Swelife Diabetes 2018-2020: Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Socialt

Nyheter

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN