Prenumerera på nyheter och evenemang

Välj om du vill starta eller avsluta din prenumeration. Skriv in din mailadress, klicka på OK.

Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem. Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad. Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration.

Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

Socialt

Nyheter

Kalender

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN