E-hälsocentrum Partnerskap

Vill du bli partner till E-hälsocentrum, en kreativ samverkansyta där företag och offentlig verksamhet tillsammans utvecklar affärsidéer och skapar nya lösningar med fokus på E-hälsa och digitalisering inom kommunal vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Här erbjudes allt ifrån spontana möten där du kan komma förbi på en kopp kaffe och presentera din idé till mer långsiktiga lösningar. Kom förbi Zätagränd 3, ta hissen upp till våning sju och kolla in vår 828 kvadratmeter stora lokal med fjällutsikt ifrån så gott som alla rum.

Som partner till E-hälsocentrum har du och dina kollegor möjlighet att få en inblick i offentlig sektors digitaliseringsarbete. Ni kan också ta del av det ekosystem och nätverk som finns hos våra befintliga hyresgäster, både inom stora och mindre företag, offentlig sektor, men också inom större EU-projekt.

Som partner till E-hälsocentrum får du möjlighet:

  • Att ge inspirationsföreläsning en gång per år inom ett för er valfritt område.
  • Delta i E-hälsocentrums alla öppna aktiviteter och workshops.
  • I partnerskapet ingår även att i rimlig omfattning och i mån av plats nyttja E-hälsocentrums sju olika konferens- och mötesrum som rymmer allt mellan tre och tjugo personer.
  • Som partner kommer ert företags grafiska logotyp att presenteras på E-hälsocentrums hemsida.
  • Vid tecknande av ett partnerskap ingår också en gratis prova-på månad för en skrivplats på E-hälsocentrum.

Partnerskapet har en avgift om 25 000 kr/år.

Vill ni veta mer?

Kontakta:
Wolfgang Wimmers, Region Jämtland Härjedalen, wolfgang.wimmers@regionjh.se

Pelle Håkansson, Region Jämtland Härjedalen, pelle.hakansson@regionjh.se, tel: 063-14 75 59

Robert Brandt, Östersunds Kommun, Robert.Brandt@ostersund.se, tel: 072-2271012

Bert-Ola Bångman, Sigma, Bert-Ola.Bangman@sigma.se, tel: 070-379 05 33

Samarbetspartners

Exempelbild
Exempelbild
Coala life
Ivbar
Helena Mischel

Här löser vi saker i samverkan
Helena Mischel | Microsoft

Varför väljer Microsoft att vara en del av E-hälsocentrum?
För oss på Microsoft är E-hälsocentrum en perfekt utgångspunkt för att åstadkomma mer tillsammans vilket jag menar att vi gör. Vi har flera medarbetare som tar möjligheten att vara på plats i Östersund flera gånger i månaden.

Vad har varit mest givande för Microsoft?
Att få vara en del av Nära Vård-strategisamverkan samt samverkan med kommunen och regionen. Det samarbetet har skapat förståelse mellan olika aktörer för att vi fått bolla idéer, fått möjlighet att ge återkoppling och skapat en strategi tillsammans.

Jag vill också nämna det hackaton/innovationsworkshop vi hade under hösten 2019 där vi som jobbar med lösningar bjöd in medarbetare från regionen och kommunen, studenter, patienter, brukare och patientorganisationer. Tillsammans jobbade vi under två halvdagar med att titta på konkreta problemformuleringar och hitta nya lösningar. Alla la sina titlar åt sidan och jobbade tillsammans.

Varför fungerar E-hälsocentrum i Jämtland Härjedalen bra?
Det är inställningen, här finns ett driv och ett entreprenörskap. Här har man nybyggaranda och man fokuserar på möjligheterna istället för utmaningarna. Här är fokus på hur vi bäst löser saker i samverkan, och man stoppas inte av, utan tar sig förbi sådant som skulle kunna hålla en tillbaka.

Socialt

Nyheter

Kalender

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN