Dina kollegor

Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Region Västerbotten
Robert Brandt

Beslutsfattarna finns alltid nära
Robert Brandt | Östersunds kommun

Varför har E-hälsocentrum lyckats?
För att tackla de demografiska utmaningarna måste vi våga ha idéer och nya perspektiv. Annars kommer vi som jobbat inom vård och omsorg i många år troligtvis fortsätta hitta samma lösningar som tidigare. Tillsammans med näringslivet kan vi hitta nya och tackla utmaningarna. Och där har vi kommit väldigt långt!

Kunskapen inom e-hälsa är stor i Jämtland Härjedalen, varför?
Vi har stora avstånd och en liten befolkning. Vi ser att våra fördelar handlar om närheten till beslutsfattare, och det är alltid snabba beslutsvägar. Det gör att vi har skapat ett mod och ett driv att våga pröva oss fram. Kommunalrådet eller enhetschefen finns tillgänglig när vi behöver förankring eller beslut.

Varför dras blickarna mot Jämtland Härjedalen?
Vi har stor kompetens här. Se bara hur Sigma valt att satsa på hela sin e-hälsoutveckling i Östersund och hur stora nationella företag kommer hit för att testa, lära och utbilda sig. Vi är där resten av Sverige kommer att vara om tio år.

Vad säger du till företag som ännu inte är en del av E-hälsocentrum?
Prova och testa här i Jämtland Härjedalen nu. Om tio år har ni kunder över hela Sverige!

Tommy

Här skapas affärsmöjligheter
Tommy Persson | Tieto

Tieto är en del i E-hälsocentrum. Varför?
För oss har det blivit en naturlig samarbetsplats där vi sitter tillsammans med våra kunder och jobbar i gemensamma projekt.

Vilka fördelar ser du med närvaron på E-hälsocentrum?
Det är en naturlig mötesplats för det lokala, där vi även kan träffa kunder från hela Sverige och ibland även internationellt. Här skapas affärsmöjligheter och här formas projektidéer. Vi har dialog med alla parter; kommunerna, hälso- och sjukvården, hela regionen och aktörer från näringslivet.

Vad konkret ger det er?
En ökad förståelse för hälso- och sjukvårdens/vård och omsorgens behov och en möjlighet att bidra med vår kompetens och erfarenhet i viktiga frågor. Det är även en arena för att visa upp våra produkter och tjänster. Vi ser att det finns ett stort behov, både idag och i framtiden, och därför vill vi finnas med i den transformation som sker, att vara en del av E-hälsocentrum är ett effektivt sätt.

Vad skulle du säga till företag eller organisationer som fått upp ögonen för E-hälsocentrum men inte tagit steget att flytta hit?
Både leverantörer och de som har behoven finns under samma tak, det är en unik hubb och det skapar stora synergier och idéer för alla. Dessutom är det verksamhetsdrivet; det är inte IT-avdelningarna som finns här. Dialogen sker ofta direkt med läkare, sjuksköterskor, verksamhetsansvariga och annan personal i verksamheten.

Vi vill vara med och skapa en bättre morgondag
Bert-Ola Bångman | Sigma

Varför väljer ni att vara en del av E-hälsocentrum?
Det är både roligt, spännande och kompetensutvecklande att få jobba med projekt som påverkar morgondagens hälsa till det bättre. Vi tror också att den här branschen kommer att sysselsätta många konsulter och här kommer göras mycket affärer. Det är tidigt ännu, men alla är intresserade av en mer kostnadseffektiv sjukvård.

Vad ger det er som företag?
Vi som nationellt konsultbolag pratar e-hälsa på flera av våra orter och kontor. Att vi får möjlighet att jobba i det främsta ”ekosystemet” i landet med andra som kan så mycket inom sjukvårds- och omsorgssystem känns jättebra. Vi har blivit en del av projekt både på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det vi gör här i Östersund engagerar våra övriga Sigma-kontor och vi bidrar med en framåtriktande kraft inom e-hälsa.

Det innebär ganska mycket tid som för er som konsultbolag är obetald?
Om vi ska vara med och vara ledande inom e-hälsa så måste vi investera, och det gör vi med vår kunskap och vår tid. Vi vill skapa en bättre morgondag och det börjar med de som är nyfikna och får saker gjort. Så vill vi leva.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN