Skriv tabellbeskrivning här


E-hälsoutvecklare

Innovatör

Vetgirig

Nyfiken

Avtalstid

Tre år

Ett år

En vecka

En dag

Tillgång

Obegränad

Obegränsad

8-17 mån-fre

8-17 mån-fre

Kostnad

4 600 kr/mån

4 900 kr/mån

1 300 kr

 300 kr


Testbäddar och projekt


Flitigt använda Testbäddar

På E-hälsocentrum jobbar företag och offentlig sektor sida vid sida. Här pågår många olika projekt och här finns fyra testbäddar att tillgå. Testbäddarna finns på Innovatjonsklinikken i Levanger, på Mittuniversitetet, hos Region Jämtland Härjedalen och hos Östersunds kommun. Det största pågående projektet med dessa testbäddar är VälTel.

Läs om några av de projekt som flödat genom den stora e-hälsosatsningen som görs i Östersund och Jämtland Härjedalen.


Monitorering

Skill Aid

Det norska företaget Dynamisk Helse har tagit fram utbildnings-appen SkillAid för personal inom äldreomsorgen. Tillsammans med Östersunds kommun har den nu utvecklats och testats på LSS-boenden. Utvärderingen visar goda resultat och Östersunds kommun har nu köpt in appen för att vidareutveckling.

”Piloten med Østersund kommune har vært en spennende og lærerik reise for oss som gründerselskap. Viktig suksessfaktor i piloten har vært tydelig målsetting, klar plan for implementering og ønsket måloppnåelse. Partene har jobbet som et samlet team.. Vi har vært stolte av det som har blitt skapt, samtidig som det har vært høyde for å ta bort det som ikke har vært funksjonelt.Vi har opplevd en kommune som våger å satse fordi de tror på noe, og det har vært stas å skape sammen med dem! Dette blir det bærekrftige løsninger av for fremtidens helse og omsorgstjeneste.”

Ann-Kristin Johansen Dynamisk Helse

 

Träning

Hemmonitorering

Inom ramen för ett hälsoprojekt i Hammarstrand och Stugun fick ett antal patienter med hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes, KOL och psykisk ohälsa möjlighet att mäta sina hälsoparametrar i hemmet i kombination med fysisk aktivitet på recept. Först utvecklades en arbetshypotes som sedan testades i liten skala och utvärderades. Därefter skalades projektet kontinuerligt upp, med regelbundna avstämningar där problem identifierades och löstes när dessa dök upp. En stor anledning till att projektet blev lyckosamt var att patienten fick mäta och ha kontroll själv samtidigt som sjukvården fanns som stöd på distans. ImagineCare levererade en del av lösningen via deras mobil-app som deltagarna använde för att noterade sina resultat. InTels system Ihap kompletterade ImagineCares app för patienter som inte har eller vill använda en mobiltelefon och levererar värdena via sin tekniska lösning till sjukvården.

”Den tillitsbaserade samverkansmodellen har varit en tydlig framgångsfaktor i pilotprojektet där alla svar inte varit givna från början. Att göra något nytt och nyttigt har krävt en kreativ och innovativ miljö och det har Regionen verkligen lyckats med att skapa.”

Gustav Hjelmgren ImagineCare

 

Viktiga mammor

Viktiga mammor

Gravida kvinnor kan under sin graviditet uppleva minskad möjlighet till rörelse. För att råda bot på detta har träningsföretaget MyMowo i samarbete med Region Jämtland Härjedalen utarbetat och testat ett virtuellt träningsprogram, en digital tjänst, för gravida inom Region Jämtland Härjedalen. Testet visar primärt på goda resultat.

”VälTel möjliggör för den privata marknaden att få tillgång till offentlig sektor och tillsammans hjälps vi åt att lösa problem. Vi inom näringslivet kan vår verksamhet och när de behov och utmaningar offentlig sektor har möter oss så blir det en otrolig kraft och tyngd i våra resultat.”

Frida Stein MyMowo

 

SkillAid

Medarbetarskuggning

Vilka är de verkliga utmaningarna i vården, och hur kan de lösas? För att få svar på dessa frågor har den kanske lite okonventionella metoden medarbetarskuggning tillämpats i ett projekt. I praktiken har en medarbetare från Microsoft följt med en sjuksköterska i Östersunds kommun för att se hur arbetsdagen ser ut, vilka flödena är, vad som fungerar bra och vad som är krångligt. Syftet med studien är att se hur sjuksköterskan jobbar idag för att kunna dra slutsatser om hur hen skulle kunna jobba i morgon. Digitalisering handlar inte bara om att göra gamla uppgifter digitalt utan om att skapa nya arbetssätt och processer.

”Det har varit mycket lyckat och det här vill vi göra mer av. Vi måste förstå de riktiga utmaningarna.”

Helena Mischel Microsoft

 

Internationellt erkända

Region Jämtland Härjedalen är idag en viktig aktör inom flera internationella e-hälsoprojekt där VälTel är ett av dem. Regionen är också involverad i projekten C3 Cloud och HS monitor, som är så kallade Horizon2020-projekt, samt att den fungerar som en hub inom mHealth, ett projekt initierat av Världshälsoorganisationen, WHO, och International Telecommunications Union, ITU.

C3-Cloud hjälper multisjuka

C3-Cloud är ett samarbetsprojekt inom EU med målet är att utveckla en ny mjukvara för personligt skräddarsydda vårdguider för multisjuka patienter. Programvaran ska bland annat kunna läsa ut den information i patientens journal som är viktiga för varje situation, så att olika vårdgivare får rätt förslag på vilka läkemedel de ska använda – och ännu viktigare: vilka läkemedel de inte ska använda för den aktuella patienten.

HS-monitor har koll på blodtrycket

HS-monitor är ett EU-projekt för samverkan mellan teknikföretag och hälso- och sjukvård. Målet är att de deltagande företagen ska utveckla en teknisk lösning för att övervaka patienters blodtryck i hemmen. En miljardmarknad väntar det företag som lyckas nå hela vägen fram till en färdig produkt, eftersom den via projektet lanseras i flera europeiska länder.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN